Deelnemersinformatie

Algemeen
– 11 september 2022
– 14.00 uur start bij de molen (Witmarsumervaart) en Waterpark Mounewetter (zwembad)
– recreatief en Súdwest Fryslân Triatlon Cup (competitie met Workum en Wommels)
– minimumleeftijd is 13 jaar
– 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen

De inschrijving gaat op individu, maar je mag zelf weten of je de onderdelen alleen of in estafettevorm doet met één of twee teamleden.
Bij aanmelding ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

Parkeergelegenheden
– achter het voormalige gemeentehuis (navi: Ulbe Hiemstrastrjitte 4)
– Poiesz supermarkt (tot 18.00 uur, navi: Arumerweg 72)
– Waterpark Mounewetter (navi: Mouneplein 1)
Langs de rondweg staan verkeersregelaars om de weg te wijzen. Loop of fiets vervolgens richting de kerktoren om bij het parc fermée en het wedstrijdsecretariaat uit te komen. De Pingjumerstraat is geheel afgesloten van 11:00 tot 18:00 uur.

Wedstrijdsecretariaat en parc fermée
– is op het terrein van LMBW Mechanisatie, Pingjumerstraat 2-4
– geopend vanaf 12:00 uur voor het afhalen van het startnummer en het stallen van de fiets en kleding
– het terrein wordt permanent bewaakt tussen 12:00 en 17:00 uur
– er is geen kleedgelegenheid
– in het parc fermée mag niet gefietst worden
Let op! Het parc fermée is alleen toegankelijk voor de organisatie en deelnemers op vertoon van startnummer!

Startbescheiden
– startnummer duidelijk zichtbaar dragen bij het finishen!
– stickers voor op de fiets en kleding of tas en een zakje voor kleding (zwembadzwemmers) *
– zakje voor slippers e.d. mee naar de start is verkrijgbaar bij het secretariaat (vaartzwemmers)
– teams krijgen een rood polsbandje die overgedragen moet worden naar de volgende deelnemer voordat deze start

* Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis of in de auto.

Zwemmen in het zwembad
– de loopkleding blijft achter in parc fermée bij het betreffende rek
– de fiets neem je mee naar het zwembad, deze kun je daar bewaakt stallen vanaf 13.00 uur
– zwemkleding kan in het bijgeleverde zakje achtergelaten worden in de wisselzone bij het zwembad (niet in het zwembad!), dit wordt naar het parc fermée gebracht

Startplaats vaart en zwembad
– volg vanaf het parc fermée de vaart richting de molen
– achter de molen is het zwembad voor diegenen die in het zwembad zwemmen of volg de borden ‘Mounewetter’
– om 13.50 uur is er een briefing bij de start naast de molen én in het zwembad
– volg de aanwijzingen van de organisatie bij het opstellen vóór de start
TIP: neem slippers mee of trek surf- of waterschoenen aan voor het zwemgedeelte in de vaart

Fietsen en lopen
– de routes zijn op de openbare weg, volg ten allen tijde de aanwijzingen op van verkeersregelaars
– op een racefiets of ATB is het gebruik van een fietshelm verplicht. De fiets- en looproute zijn bepijld.

Finish
De finish is in de Pingjumerstraat. Na afloop kan er nog even worden nagezeten en rond 16:30 is er een verloting op startnummer. Hierbij zijn mooie prijzen te winnen! Er is geen kleed- of douchegelegenheid. Met het gele polsbandje of een startnummer kun je de fiets weer ophalen uit de wisselzone via de aangegeven looproute.