Foto’s

Kijk onder de volgende links voor de foto’s van Triatlon Witmarsum 2019!
Triatlon Witmarsum 2019 – Foto’s Meenskje v/d Leij
Triatlon Witmarsum 2019 – Foto’s Djurre v/d Schaaf
Triatlon Witmarsum 2019 – Foto’s Janke v/d Schaaf
Triatlon Witmarsum 2019 – Foto’s Jettie Postma
Triatlon Witmarsum 2019 – Foto’s Jannita v/d Veer

Hieronder een overzicht van foto’s en video’s, gemaakt tijdens Triatlon Witmarsum in de afgelopen jaren (voor de Kidrsun foto’s, zie de Kidsrun-pagina):
Triatlon Witmarsum 2018 – Foto’s Wietske Sierkstra
Triatlon Witmarsum 2018 – Foto’s Meenskje van der Leij
Triatlon Witmarsum 2018 – Foto’s Truida Sluiman
Triatlon Witmarsum 2018 – Foto’s Jettie Postma
Triatlon Witmarsum 2018 – Foto’s Eertwijn van den Dool

Triatlon Witmarsum 2017 – Foto’s Truida Sluiman
Triatlon Witmarsum 2017 – Foto’s Robert Kingma
Triatlon Witmarsum 2017 – Foto’s Jettie Postma
Triatlon Witmarsum 2017 – Foto’s Evert Zwier

Triatlon Witmarsum 2016 – Foto’s Truida Sluiman
Triatlon Witmarsum 2016 – Foto’s Robert Kingma
Triatlon Witmarsum 2016 – Foto’s Marleen Pennewaard
Triatlon Witmarsum 2016 – Foto’s Jettie Postma
Triatlon Witmarsum 2016 – Foto’s Evert Zwier

Triatlon Witmarsum 2015 – Foto’s Truida Sluiman
Triatlon Witmarsum 2015 – Foto’s Jettie Postma
Triatlon Witmarsum 2015 – Foto’s Evert Zwier
Triatlon Witmarsum 2015 – Foto’s Janke Zijlstra

Triatlon Witmarsum 2013 – Foto’s Truida Sluiman
Triatlon Witmarsum 2013 – Foto’s Roel Bijlsma
Triatlon Witmarsum 2013 – Foto’s Petra Appelman
Triatlon Witmarsum 2013 – Foto’s Marike Beckers
Triatlon Witmarsum 2013 – Foto’s Jettie Postma
Triatlon Witmarsum 2013 – Foto’s Frans de Gorter
Triatlon Witmarsum 2013 – Foto’s Erik van Dellen
Triatlon Witmarsum 2013 – Foto’s Clarie Waterlander