Sponsoren

Shirtsponsor

Overige sponsoren

Maatschap K. en J. Ypma, Witmarsum
Witmarsumer kerken

Wilt u Triatlon Witmarsum sponsoren? Dat kan door een bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL66 RBRB 0896 6634 50 t.n.v. Comite Triatlon Witmarsum, o.v.v. ‘Sponsoring Triatlon’.
Voor het plaatsen van een logo op onze website kunt u een afbeeldingsbestand mailen naar info@triatlonwitmarsum.nl

Voor €75,- kunt u uw bedrijf promoten in de Bedrijven & Verenigingen Competitie! Voor dit bedrag bent u sponsor van Triatlon Witmarsum en krijgt u een startplaats voor de estafette. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Schrijf dan hier uw bedrijventeam in! (kies voor de optie ‘Bedrijven & Verenigingen Team Triatlon’)