Sponsoren

Shirtsponsor

Overige sponsoren

Spar Tolsma, Arum
Maatschap K. en J. Ypma, Witmarsum

Wilt u Triatlon Witmarsum sponsoren? Dat kan door een bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL66 RBRB 0896 6634 50 t.n.v. Comite Triatlon Witmarsum, o.v.v. ‘Sponsoring Triatlon’.
Voor het plaatsen van een logo op onze website kunt u een afbeeldingsbestand mailen naar info@triatlonwitmarsum.nl

U kunt er ook voor kiezen om één of meerdere deelnemers af te vaardigen namens uw bedrijf en ze mee te laten doen aan de triatlon. Dat kan zowel individueel als in een team! Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Schrijf uw deelnemer(s) in!