Geen triatlon in 2024, vervolg in 2025

Helaas hebben wij als organisatie moeten besluiten om de triatlon in 2024 te annuleren. Na het stoppen van 2 bestuursleden gaan we op zoek naar nieuwe leden in de organisatie en komt een triatlon in september te vroeg. Daarbij werd het sinds de coronajaren steeds moeilijker om aan het eind van de zomervakantie genoeg vrijwilligers bijeen te krijgen. Dit heeft ons doen overwegen om de triatlon naar een ander moment te verplaatsen en in een andere vorm aan te bieden.
Zo als het nu staat, organiseren we op zondag 1 juni 2025 niet een triatlon, maar een run-bike-run! Na 10 jaar triatlon dus een iets andere vorm: vanaf volgend jaar een duatlon.

Meer informatie volgt in de loop van dit jaar.