SprikKeurs administratie- en belastingadviesburo, Witmarsum