Nieuwe shirtsponsor!

We hebben Hofstra Bouw bereid gevonden om een shirtsponsorbijdrage te doen en daar zijn we zeer content mee! Het logo van ‘het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland’ zal daarom op het shirt prijken, dat elke deelnemer bij zijn/haar inschrijving ontvangt.
Neem hier een kijkje op de website van Hofstra Bouw.