Nieuws over de competitie 2022

De afgelopen jaren bestond de Súdwest Fryslân Triatlon Cup uit 2x een 1/8 (Workum en Witmarsum), en 1x een 1/4 triatlon (Wommels). Gezien de triatlon van Wommels dit jaar voor de 10e keer wordt georganiseerd, is daar een nieuwe uitdaging in de vorm van een 1/2 triatlon. Dit betekent voor de competitiedeelnemers het volgende:

    Deelname aan 2x 1/8 triatlon (Workum 4 september en Witmarsum 11 september)
    Deelname aan 1x 1/2 triatlon (Wommels 17 september)

De eerdere berichtgeving over de mogelijkheid om ook in Wommels aan de 1/8e triatlon mee te doen voor de competitie, is komen te vervallen.

Inschrijven voor de competitie moet bij elke triatlon apart gedaan worden:
Triatlon Workum (4 september)
Triatlon Witmarsum (11 september)
Triatlon Wommels (17 september)